Kárpátalján a főutak közelében, több magyar településen is eltávolították a magyar nyelvű helységnévtáblákat, helyükre ukrán-angol nyelvű feliratok kerültek.

A táblák cseréjét állítólag az idei labdarúgó Európa bajnokság indokolta – a jobb tájékozódást elősegítendő – ami Lengyelország ill. Ukrajna közös szervezésében épp jelenleg zajlik.

Kérdem én mégis, melyik turistát zavarta volna a magyar felirat?

A magyar felirat senkinek nem árt, senki jogait nem csorbítja, hiszen senki nem lett volna köteles azt olvasni, ott volt fölötte az ukrán, alája meg nyugodtan feltűntethették volna angolul is.

Ahol jelentős számú kisebbség él, illendő lenne az ország hivatalos nyelvén/nyelvein és a kisebbség anyanyelvén is megjeleníteni a településnevet és a fontosabb épületeken a feliratokat. Finnországban pl. a pár %-nyi svéd kisebbség miatt törvény (!!!) írja elő a kétnyelvű feliratokat az egész országban.

Ukrajna azonban nem a finn példa híve, ezért ott arra döntöttek, “elrejtik” a világ szeme elöl magyarjaikat. Úgy látszik, anyanyelvünk az Ukrán állam első számú ellensége lett, amit száműzni, eltávolítani kell.

Csak remélni tudom, hogy ez az “állapot” nem állandósul ill. Erdélyben, Felvidéken vagy netán a Délvidéken, nem ez lesz a követendő példa.

Aszalos István, elnök
Erdélyi Magyarságért Egyesület
(Első közlésben megjelent a TerraSiculorum Blog-on)
Reklámok