A marosvásárhelyi Aushan hipermarket sokáig elöl járt a jó példával lévén, hogy kétnyelvű magyar-román feliratokkal csalogatta a vásárlóit. Sajnos azonban 2012 őszén egy ú.n. modernizáció alkalmából szinte az összes többnyelvű felirat eltűnt. Valószínűleg abból a meggondolásból hogy úgyis mindenki beszél románul, a román “nemzetállam” a közös nyelvén.

aushan hipermarket

Minek is külön strapálniuk magukat a magyar vevők kedvéért, hiszen azok egyébként is képesek alkalmazkodni. Különben is a magyar vásárló tanuljon meg románul – hogy a román kereskedő végre el tudja adni neki az áruját. Nem de?

Nos mi az Erdélyi Magyarságért Egyesület aktivistai szerencsére nem így gondoljuk. Tudjuk és valljuk: egy többnyelvű városban a többnyelvűség érték, a helyben használt nyelvek nyilvános, esetenként hivatalos használata pedig nem más, mint egy élhetőbb jobb világ egyik nem is olyan jelentéktelen mutatója.

Olyan erdélyi aktivisták vagyunk, akik nehezményezik, hogy a magyar nyelv mindinkább háttérbe szorul Erdélyben pedig anyanyelvünk vizuális és verbális használatára törvény adta jogunk van. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az erdélyi vállalkozók egy része nem tiszteli meg magyar ajkú ügyfeleit azzal, hogy anyanyelvükön is megszólítja őket – ezen az európaiatlan és diszkriminatív gondolkodásmódon szeretnénk változtatni.

Egyesületünk egyik fő célkitűzése magyar nyelv vizuális diszkriminációjának megszüntetése, hosszabb távon pedig egy öntudatosabb romániai magyar közösség létrejöttét szeretnék, amely bátran él jogaival és büszkén felvállalja hovatartozását. Nem az értelmetlen etnikai konfliktusok kiélezésére törekedünk, hanem arra, hogy közösségünk tudatosítsa nyelvhasználati jogait és lehetőségeit, a nemzetek pedig kölcsönösen tartsák tiszteletben ezeket a jogokat.

Ezért is fordultunk román nyelvű levelünkkel a marosvásárhelyi Auchan vezetőségéhez mert hiszünk benne hogy szavaink megértő fülekre találnak Melyet most itt magyar nyelven is leközlünk:

Tisztelt AUCHAN áruházlánc marosvásárhelyi vezetősége!

Engedjék meg, hogy felhívjuk figyelmüket a kétnyelvűség terén tapasztalt hiányosságokra marosvásárhelyi üzletükben.

Marosvásárhely városában ahol közel 50%-ban magyar anyanyelvű lakosság él, valamint a Székelyföld lakosságának is a túlnyomó többsége is magyar nemzetiségű; véleményünk szerint megérdemli az ottani lakosság, hogy anyanyelvükön is megszólítsák Őket. Gondolunk itt a kétnyelvű feliratokra, a hirdetőújságra vagy egyszerűen csak az áruházban a hangszóróból hallható felhívásokra.

Üzletpolitikájuk feltételezhetően arra épül, hogy megszólítsák a vásárlókat és sikeresek legyenek.

Kérem vegyék figyelembe, hogy az itt élőknek fontos a kétnyelvűség vizuális megjelenítése is a mindennapokban. Véleményünk szerint a kétnyelvű feliratok és hirdetések még jobban megerősítenek vásárlóik körét és az itt élők is jobban eligazodnának a különböző léarázások hirdetésekor.

Üdvözlettel,
Az Erdélyi Magyarságért Egyesület önkéntesei”

(A román nyelvű változat ITT olvasható)

A továbbiakban bejelentjük, ha a helyzet a közeljövőben a kétnyelvűség terén még is változatlan marad, elindítjuk a lakosságon belül azt a kezdeményezést, hogy választási lehetőség esetén, és saját belátása szerint azon kereskedéseket részesítse előnyben, ahol a kétnyelvűség már megvalósult.

Aszalos István 
az egyesület elnöke 
HIRDETÉS 
Erdély -, Székelyföld autós matrica kapható
Reklámok