FELHÍVÁS 

Az Erdélyi Magyarságért Egyesület és a Többnyelvű Marosvásárhelyért civil csoportosulás felhívja a kereskedők, jogi személyek, pénzügyi intézetek, egészségügyi intézmények és a TELJES NYILVÁNOSSÁG figyelmet a kétnyelvűség jogának a tiszteletben tartására! Valamint tájékoztat mindenkit az „Együtt a teljes kétnyelvűségért Marosvásárhelyen” nevű civil kezdeményezés elindításáról, melynek célja a marosvásárhelyi magyar ajkú lakosság teljes diszkriminációjának a megszüntetése!

Ezen civil kezdeményezés kereteben megkérünk minden kereskedőt, üzletvezetőt stb., hogy ha netán hirdetőtábláján, kirakatában vagy bárhol máshol, ahol információt közöl a lakossággal csak egynyelvű felirat van, azt cserélje kétnyelvűre, ezzel is elősegítve a kétnyelvűség megvalósítását!

A továbbiakban bejelentjük, hogy ha a helyzet a közeljövőben a kétnyelvűség terén változatlan marad, elindítjuk a lakosságon belül azt a kezdeményezést, hogy választási lehetőség esetén és saját belátása szerint azon kereskedéseket részesítse előnyben ahol a kétnyelvűség már megvalósult. Természetesen a pozitív változásokat is közzétesszük.

ANYANYELVÜNKHÖZ JOGUNK VAN! MINDEN TÉREN!
A KÉTOLDALÚ TISZTELET ÉS MEGÉRTÉS JEGYÉBEN!

plakat eme-tm

APEL

Uniunea pentru Maghiarii din Ardeal şi Târgu Mureşul Bilingv grupare civilă pentru un Târgu Mureş multilingual – atrage atenţia neguţătorilor, persoanelor juridice, institutelor monetare, instituţiilor de sănătate precum şi al tuturor posturilor oficiale la respectarea dreptului de afişare bilinguală. În acelaşi timp comunică tuturor pornirea acţiunii civile „Împreună pentru bilingualitate totală in Târgu Mureş“, având scopul de sista discriminarea totală a locuitorilor maghiari din municipiu.

În cadrul acestei acţiuni civile solicităm orice neguţător, şef de unitate, etc. să afişeze, să lasă să fie afişat toate comunicările, informaţiile privind prestările de servicii precum şi alte informaţii în amândouă limbi română şi maghiară. Unde exista informaţii în doar una din limbi, să fie schimbate aceste informaţii în acele bilinguale.

În cele următoare anunţăm pornirea acţiunii „alege informaţiile bilinguale“ în cadrul populaţiei, şi anume punem în atenţia cumpărătorilor să ia decizia ca atare şi să dea prioritate acelora, cine respectă acţiunea „Târgu Mureş bilingual“. Bineînţeles vom relata şi despre dezvoltările pozitive.

TOŢI AVEM DREPTUL LA LIMBA MATERNĂ ÎN TOATE DOMENIILE VIEŢII!

HIRDETÉS

Erdély-, Székelyföld autós matricák

 

Reklámok