274924Igen, esti olvasmányként kezembe vettem a román alkotmányt, hogy megnézzem, mit is szavatol annak az országnak az alaptörvénye, amelyben élni kényszerülök, és amely létében érzi fenyegetettnek magát  a székely identitást jelképező zászlótól. Nos, ez az ország „elismeri és szavatolja” etnikai, kulturális, nyelvi és vallási azonosságom kifejezéséhez, fejlesztéséhez való jogomat. Majd azt is hozzáteszi, hogy „az állam által foganatosított intézkedések” a feljebb mondottak szavatolására minden megkülönböztetést kizáró, az egyenlőség elvét tiszteletben tartóak kell, hogy legyenek. Nem tudom, hogy Románia hivatalosságai, Hargita és Kovászna megye prefektusai olvassák-e a saját alkotmányukat, vagy csak az első három cikkelyig jutnak el, mert durva módon megsértették etnikai azonosságom jelképét, megtiltják identitásom kifejezéséhez és fejlesztéséhez való jogomat. A székely zászló a közösségem történelmét fejezi ki:  az arany Nap és ezüst Hold motívumával. A nyolcágú Nap-csillag a jelenlegi nyolc székely szék – Maros-, Udvarhely-, Gyergyó-, Csík-, Miklósvár-Bardóc, Sepsi-, Kézdi- és  Orbaiszék egységének jelképe, a telőben levő Hold pedig a székelyek hitének és reményének, bizakodásának szimbóluma. Minden pátosz nélkül, hovatartozásom, azonosságom kifejezendő, magaménak vallom és kifejezni óhajtom, valahányszor megkérdőjelezik. Ezek a szimbólumok olyannyira nem sértik Románia saját nemzeti jelképeit, hogy benne vannak a román címerben is. Mert ne feledjük, Köpeczi Sebestyén József neves magyar heraldikus, amikor megalkotta Ferdinánd román király kérésére a román címert, belefoglalta a székely szimbólumokat is, a román címer ugyanis Románia történelmi régióinak jelképeire épül, így Moldva, Havasalföld, Bánság, Dobrudzsa mellett a címer jobb alsó negyedében Erdély történelmi szimbólumai találhatók: a fekete turulmadár a magyarokat, a hét vörös bástya a szászokat, a Hold és a Nap pedig a székelyeket jelképezi. Még a román bankjegyeken is rajta van a székelység szimbóluma. A román hivatalosságok bizonyára nem sokat forgatják a saját történelemkönyveiket, mert ha tudták volna, hogy ki alkotta meg címerüket, amiért Ferdinánd király a maga idejében azt a kiváltságot is megengedte a magyar heraldikusnak, hogy állandó bejárása legyen a királyi udvarba, sőt kitüntette a Román Lovagrend Nagykeresztjével, mondom, ha tudják, biztosan más címert fabrikálnak maguknak. Ám nem tették ezt, hanem 1992-ben visszatértek az 1918-as címerhez, a modern Románia születésének pillanatához (de rövid is a történelmi idő!!!), és ma is ezt a címert használják. Hol tartunk akkor az identitásom tiszteletben tartásával? A tudatlanság és elvakult nacionalizmus dühöng, és ezzel szemben a román állam hivatalos képviselői ennek védelmében cselekednek, körülvéve a hangjukat felerősítő sajtószolgákkal. Esti olvasmányként ajánlom nekik saját történelmüket!

Oláh-Gál Elvira
http://www.szekelyhon.ro
 
HIRDETÉS 
Erdély -, Székelyföld autós matrica kapható

 

 

Reklámok