Nyílt levél Tőkés Lászlónak, az EMNT elnökének

Erdély zászló

ERDÉLY ZÁSZLÓ – Rendelésért kattints a képre!

Olvasom a hírt miszerint az EMNT egységes erdélyi címer kialakítását és erdélyi zászlómegtervezését is beütemezte 2014-re. A cél nemes, jómagam is helyeslem az az erdélyi népek: románok, magyarok, szászok és székelyek közös jelképének a kitűzését.

Ugyanakkor felmerül bennem a kérdés: tudván, hogy Erdélynek már van a történelem folyamán kialakult zászlaja ill. címere is, melyet az itt elő népek mindannyian a magukénak éreznek miért van szükség újabb szimbólumok kreálására?

Köztudott ugyan, hogy a zászlóban használt színek: a kék, piros és sárga melyek megegyeznek a címer színeivel, eredetileg csak az itt elő magyarokra, székelyekre és szászokra utalnak ugyanakkor a románokra nem  ill.,  hogy a címerben is ugyan ez a visszás helyzet érvényesül – ez esetben a magyar nemzetet a fekete turulmadár, a székelyeket a nap és a hold, míg a szász székeket (Kőhalom, Medgyes, Nagysink, Sebes, Szeben, Szászváros, Szerdahely) a hét vörös bástya jelzi, ennek ellenére az erdélyi zászlót az itteni románság is a magáénak érzi. Mi sem bizonyítja ezt  jobban mint a tény miszerint 1848-ban amikor is a forradalmi magyar ifjúság tizenkettedik programpontjának – Erdély Magyarországgal való újraegyesülésének – a megvalósítását tűzte ki, az erdélyi románság az ősi erdélyi címert mutatta fel ellenszegülésképpen, majd a piros-sárga- kék aztán csakhamar egységes román nemzeti trikolórrá avanzsált.

Ugyanakkor láthassuk a mai román címerben is megjelenik az ősi Erdély címer, de példának okán említhetném miszerint  2013.05.18.-án Kolozsváron többségében román nemzetiségűek tüntettek Erdély önrendelkezéséért, kezükben Erdély zászlaját lobogtatva.

E tények ismereteben javaslom ne kövessük a budapesti negatív példát ahol is 2011. Augusztus.15-én csak azért cserélték le a főváros  zászlaját, mert az 1873-ban elfogadott, piros-sárga-kék zászló a román lobogókra emlékeztetett.

tsy-erdely-autosmatrica

Háromnyelvű: latin-magyar-székely autósmatrica. Ígérjük hamarosan az “ARDEAL” megnevezés is rá kerül.TOVÁBBI INFÓÉRT KATTINTS A KÉPRE!

Igaz, ugyan, hogy számunkra az erdélyi magyarok számára is, a román trikolór olyan  mint a bika előtt a vörös posztó, csak sokkal rikítóbb de a tényen, miszerint az ezeréves magyar Erdély színét viseli immáron 166 éve Románia, mit sem változtat. A román trikolór Erdély ajándéka!

A piros-sárga-kék mára már mindannyiunk közös szimbóluma lett. Ma már az egykoron a magyarokat, székelyeket és szászokat jelképző trikolór színeire harsogja a román nebuló is a Trei Culort.

Nincs szükség tehát Erdély ősi címerének és zászlajának a megváltoztatására. Használjuk a már meglévőt. Éljünk a lehetőséggel: Tűzzük ki az Erdély zászlót intézményeinkre, középületeinkre, otthonainkra, hiszen a térségi tudat erősítése  nemzetiségtől függetlenül az együttélést, egymás kölcsönös tiszteletét is segítheti. Hirdessük a közös célt: Autonómiát Erdélynek, Autonómiát Székelyföldnek, Autonómiát Bukarestnek!

Aszalós István, elnök
Erdélyi Magyarságért Egyesület
Reklámok